Aktualności

Zaproszenie do udziału w Postępowaniu Ofertowym

W związku z planowaną na pierwsze półrocze 2019 roku realizacją Inwestycji pn. „Budowa pokoi hotelowych wraz z dostosowaniem instalacji w skrzydle północno-wschodnim budynku hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport przy ul. Kpt. Medweckiego 3 w Balicach, stanowiącego własność Kraków Airport Hotel Spółka z o.o. w Balicach”, niniejszym zapraszamy do udziału w Postępowaniu Ofertowym dotyczącym przeprowadzenia wyboru Generalnego Wykonawcy prac budowlano-montażowych dla przedmiotowej Inwestycji.

Podmioty zainteresowane udziałem w Postępowaniu Ofertowym prosimy o kontakt z Panią Dorotą Wydymus, Kierownik ds. Inwestycji i Rozwoju, mail: dwydymus@krakowairporthotel.pl, tel. 664 404 985, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2019 r.

W Postępowaniu Ofertowym stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny. Do Postępowania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018.1986 z dnia 16.10.2018 r.).