Aktualności

Postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy Wyposażenia Meblowego

Zaproszenie do udziału w Postępowaniu Ofertowym*

W związku z planowaną na lipiec 2019 roku realizacją Wyposażenia Meblowego 23 nowych pokoi hotelowych w skrzydle północno-wschodnim budynku hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport przy ul. Kpt. Medweckiego 3 w Balicach, stanowiącego własność Kraków Airport Hotel Spółka z o.o. w Balicach, niniejszym zapraszamy do udziału w Postępowaniu Ofertowym dotyczącym przeprowadzenia wyboru Wykonawcy ww. Wyposażenia Meblowego.

Podmioty zainteresowane udziałem w Postępowaniu Ofertowym prosimy o kontakt z Panią Dorotą Wydymus, Kierownik ds. Inwestycji i Rozwoju, mail: dwydymus@krakowairporthotel.pl, tel. 664 404 985

* W Postępowaniu Ofertowym stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny. Do Postępowania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018.1986 z dnia 16.10.2018 r.).