Aktualności

Postępowanie Ofertowe na wybór Inwestora Zastępczego inwestycji hotelowej

Planowane Postępowanie Ofertowe na wybór Inwestora Zastępczego inwestycji hotelowej*

W związku z planowanym na styczeń 2020 r. ogłoszeniem postępowania ofertowego na wybór Inwestora Zastępczego I etapu inwestycji, polegającej na budowie na terenie Kraków Airport budynku hotelowego o standardzie 3* pod marką Moxy, niniejszym zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w Postępowaniu Ofertowym do kontaktu z Panią Dorotą Wydymus, Kierownik ds. Inwestycji i Rozwoju, mail: dwydymus@krakowairporthotel.pl, tel. 664 404 985.

* W Postępowaniu Ofertowym stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny. Do Postępowania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018.1986 z dnia 16.10.2018 r.).